Jag är legitimerad psykolog utbildad i Lund och har bred erfarenhet av att arbeta med både barn och vuxna. Jag är utbildad i både PDT (psykodynamisk terapi), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt har EMDR-utbildning steg 1 och 2. Jag genomgår för närvarande en treårig core-utbildning i ISTDP som är en psykodynamisk terapiform. Jag är intresserad av det mesta inom terapiområdet, arbetar integrativt och väljer metod efter behov och önskemål.

Jag har tidigare arbetat på Spira i Malmö, en mottagning specialiserad på PTSD med både individuell traumabehandling samt utbildat vårdpersonal inom psykiskt trauma och PTSD. Jag har även arbetat inom skolan, på barnläkargruppen Sparta, inom barnhälsovård och BUP.

För närvarande tar jag emot för terapi med egen mottagning i Malmö. Jag har avtal med Region Skåne inom vårdvalet där terapi kan erbjudas med högkostnadsskydd med remiss från din vårdcentral. Jag har även ett samarbetsavtal med SOS International.