Min nyfikenhet har lett mig till att utbilda mig inom flera olika terapeutiska inriktningar. Jag arbetar integrativt utifrån flera olika metoder utifrån dina behov och önskemål. 

EMDR

Jag erbjuder traumabehandling utifrån EMDR som metod. Denna behandling är lämplig för dig som varit utsatt för svåra händelser i livet såsom exempelvis sexuella övergrepp, våldtäkt, misshandel, mobbing eller olyckor. Med hjälp av bearbetningen kan traumatiska händelser omformas till något som har hänt dig, men som inte definierar vem du är eller styr din framtid.

ISTDP

ISTDP, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, är en psykodynamisk terapimetod som syftar till att komma i kontakt med dina vägledande känslor och förstå mer om de inlärda försvar som hindrar dig i tillvaron. Fokus är på situationer som väcker konfliktfyllda känslor i din vardag och i terapin och de inlärda psykologiska mönster som fungerat som skydd och försvar, men kommit att utgöra hinder och leder till lidande och symtom såsom ångest och nedstämdhet. Läs gärna mer om ISTDP här: https://istdpsweden.se/istdp/

KBT

För dig som vill få ökad förståelse för ditt beteende, dina känslor och tankemönster så kan KBT, kognitiv beteendeterapi, vara en bra metod.

  • När du känner dig nedstämd, orkeslös, grubblar och fastnar i självkritiska tankar
  • När du känner mycket oro eller panikångest
  • När du har specifika rädslor och fobier
  • När du är alltför stressad
  • När du har svårt att sova
  • När du får det svårt i relationer till andra

Tillsammans försöker vi förstå mer och steg för steg sträva mot förändring.

Inom KBT-behandlingen använder jag mig av inslag från ACT, Acceptance and Commitment therapy, och CFT, Compassionfokuserad terapi